Çalışanlar İçin

Çalışanlar İçin

 Her bir iş arkadaşının kendisini geliştirmek amacıyla en fazla çabayı göstermesinin hem çalışana, hem de şirkete mutlaka pozitif yansıyacağına inanan Yönetim, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı düzenli eğitimlerle ekip arkadaşlarını desteklemektedir. Şirketin bilgi paylaşımındaki şeffaf ve yalın politikası,  genç çalışanlara motive eden ve deneyimler edinme imkanı sunan bir çalışma ortamı sunar.

Çalışanlardan daha zeki olmaları değil, “daha istekli” ve “daha çalışkan” olmaları beklenmektedir. Yönetimin temel anlayışında “yüksek sorumluluk” ilkesi benimsenmiş ve tüm IMCA ekibi tarafından içselleştirilmiştir.

[mpc_divider preset=”mpc_preset_2″ content_border_css=”border-style:solid;” lines_style=”groove” lines_color=”#ff9000″ lines_weight=”3″]

IMCA çalışanlarının gelişimine yönelik düzenli eğitimler organize etmektedir.

Eğitimlerimiz:

[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_22″ mpc_icon__transition=”slide-up” mpc_icon__icon=”eti eti_adjust-horiz” mpc_icon__icon_color=”#ffffff” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#e74c3c” mpc_icon__padding_css=”padding:7px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:15px;” mpc_icon__hover_icon=”eti eti_adjust-vert” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#ef4836″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:10px;” font_preset=”mpc_preset_71″ font_color=”#555555″ font_size=”18″ padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22title%22%3A%22Yurt%20%C4%B0%C3%A7i%20Teknik%20E%C4%9Fitimler%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Yurt%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20Teknik%20E%C4%9Fitimler%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Sat%C4%B1%C5%9F%20ve%20Pazarlama%20E%C4%9Fitimi%3A%20TOBB%20ET%C3%9C%20SEM%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Genel%20Y%C3%B6netim%20E%C4%9Fitimi%3A%20Ahmet%20ERYILMAZ%2C%20TOBB%20ET%C3%9C%20SEM%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22G%C3%BCzel%20Konu%C5%9Fma%20ve%20Hitabet%20E%C4%9Fitimi%3A%20Ba%C5%9Fkent%20Diksiyon%20ve%20%C4%B0leti%C5%9Fim%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%C4%B0ngilizce%20E%C4%9Fitimi%3A%20T%C3%BCrk%20Amerikan%20Derne%C4%9Fi%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Y%C3%B6neticiler%20ile%20Sohbet%3A%20%C4%B0%C5%9F%20hayat%C4%B1nda%20deneyimli%20olan%20y%C3%B6neticiler%20%C5%9Firketimizde%20misafir%20edilerek%2C%202-3%20saatlik%20sohbetler%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirmektedir.%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Pazartesi%20E%C4%9Fitimleri%3A%20IMCA%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n%20her%20pazartesi%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yar%C4%B1m%20saatlik%20k%C4%B1sa%20e%C4%9Fitim%20sunumlar%C4%B1%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_border_css=”border-radius:5px;” list_padding_divider=”true” list_margin_divider=”true” list_margin_css=”margin-top:7px;margin-bottom:7px;”]